Ons bedrijf

Home / Ons bedrijf

Ambulancecentrum Antwerpen BVBA is opgericht in oktober 1991. Het bedrijf startte met twee ziekenwagens die het lokale ziekenvervoer van patiënten, wonende in de Rupelstreek, voor hun rekening namen. Het ziekenhuis Heilige Familie te Rumst werd onze eerste partner en levert tot op heden de nodige logistiek en infrastructuur voor onze dispatching en wachtlokalen.
Nu 26 jaar later, is Ambulancecentrum Antwerpen BVBA gegroeid tot één van de grootste ziekenwagenbedrijven in Vlaanderen.
Sinds 1 juli 2013 is het bedrijf in handen van Kris Verbeeck. De dagelijkse leiding in het bedrijf wordt waargenomen door de directie: Hans Van Hoof , Tom De Prekel en Evi Degheldere. Met 35 wagens vervoeren wij dagelijks meer dan 150 patiënten. Wij voorzien zittend, rollend en liggend ziekenvervoer voor particulieren, mutualiteiten en ziekenhuizen in Antwerpen en het Waasland.
Verder verzorgen wij dringend vervoer voor het hulpcentrum 112. Dit doen wij vanuit het AZ Heilige Familie te Rumst, het ZNA Sint-Elisabeth te Antwerpen en het Hof ter Schelde te Antwerpen-Linkeroever. Tevens verzorgen wij transporten vanuit buiten- en binnenland in kader van repatriëringen. Hiervoor werken wij met verschillende verzekeringsmaatschappijen samen.